Nikol Maio

Terapie pohybem

„Když ztratíte spojení s vnitřním tichem,
ztratíte spojení se svým já.
Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě“
Eckhart Tolle

JIŽ V PRODEJI!

FASCINUJÍCÍ
JÓGA

Ráda bych na stránkách své první knihy představila koncept cvičení,
který mě hodně baví, dává mi smysl a udržuje tělo zdravější. Jedná se
o propojení přístupů z funkčního fitness cvičení a tradiční jógy, které se
přibližuje dnešní populaci a propojuje Západ s Východem

VEŘEJNÉ LEKCE

rozvrh lekcí v jógových studiích

SOUKROMÉ LEKCE

pro jednotlivce a pro páry

WORKSHOPY

hlubší ponor do tématu

VÍKENDOVÉ POBYTY

čas jen pro vás

TERAPEUTICKÁ JÓGA

Ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik. Terapeutická jóga je vhodná pro člověka každého věku a úrovně fyzických možností. Jejím cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální zdraví a dosáhnout harmonie. Využíváme automasáží a jemného cvičení k lepšímu porozumění celého těla.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Zdravotní cvičení prolínám s prvky Pilates a cvičením s různými pomůckami, míčky, velké míče a Sbally, které nás učí díky své nestabilitě, lepší koordinaci, zapojování středu těla a vnímání hlubokých stabilizačních svalů. Na lekcích zvyšujeme pohyblivost a flexibilitu, podporujeme kardiovaskulární činnost, učíme se pracovat s dechem, dbáme na principy napřímení a zvyšujeme duševní potenciál.

YIN JÓGA

Yin jóga spojuje tradici jógy a taoismu a je považována za praxi klidné síly. Yin jóga se soustředí na trpělivost, odevzdání se, pocit spokojeni a vděčnosti z objevování vnitřního světa každého z nás. Pracuje se s pojivovými tkáněmi (vazy, šlachy, fascie, klouby), které mají zásadní vliv pro rozsah pohybu. Zaměřuje se zejména na oblast bederní části páteře, boků a pánve, kde jsou výdrže v pozicích na zemi (3 až 5 minut). Zažijete hlubokou relaxaci, někteří i emoční očistu a hlavně obnovu proudění životadárné energie QI.

FASCIÁLNÍ JÓGA

Spojuje tradiční jógu s principy fasciálního tréninku, založeného na práci Dr. Roberta Schleipa (Skupina fasciálního výzkumu, Univerzita v Ulmu, Německo), mezinárodního vědeckého výzkumu a pohybových expertů. Zahrnuje prvky Yin jógy a dalších Yin technik, aby zvýšila propriocepci a smyslové povědomí v kombinaci s dynamičtějšími Yang prvky a integruje základní principy fasciálního tréninku v jógové praxi. Pracujeme s automasážními pomůckami (pěnové válce, míčky, stimulační podložky), se zvuky i zvukovými koupelemi, dechovými a meditačními technikami.

VÍTE, ŽE CVIČÍM I NA YOUTUBE?