Veřejné lekce

které učím - rozvrh pravidelných lekcí a uzavřených kurzů pod záložkou ROZVRH

SA900916-225.jpg
SA900686-15.jpg
SA900787-101.jpg
SA900831-142.jpg
DSC06048-7s.jpg

Jóga

Je ucelený systém fyzických, dechových, relaxačních a meditačních technik. Zahrnuje rovněž další speciální techniky, např. bandhy a mudry. Jóga je vhodná pro člověka každého věku a úrovně fyzických možností. Jejím cílem je pomoci člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví a dosáhnout harmonie. Je to věda o těle, mysli, vědomí a duši.

 

Yin jóga

Yin jóga spojuje tradici jógy a taoismu a je považována za praxi klidné síly. Většina forem jógy v západním světe je spíše yangového stylu, kdy se více zaměřují na svaly a sílu. Yin jóga se soustředí na trpělivost, odevzdání se,  pocit spokojeni a vděčnosti z objevování vnitřního světa každého z nás. Pracuje se s pojivovými tkáněmi (vazy, šlachy, fascie, klouby), které mají zásadní vliv pro rozsah pohybu. Zaměřuje se zejména na oblast bederní části páteře, boků a pánve, kde jsou výdrže v pozicích na zemi (3 až 5 minut), aby bylo zajištěno bezpečné a pozvolné působení na tyto tkáně. Zažijete hlubokou relaxaci, někteří i emoční očistu a hlavně obnovu proudění životadárné energie QI.

 

Létající jóga v sítích

AY FLY je moderní komplexní cvičební systém, který z klasické jógy převzal princip některých ásán (pozic) a vytvořil tak cvičení, které je vhodné pro široké spektrum cvičenců bez věkových či výkonnostních omezení. Pozice vykonáváme v pomalém tempu s důrazem na techniku. Pokud se týká širokospektrálních zdravotních účinků při technicky správném zvládnutí jednotlivých pozic, dokáží zabezpečit stimulaci jednotlivých orgánů těla, zpomalují proces stárnutí, je zde docíleno jedinečné dekomprese páteře, zvyšují pohyblivost a flexibilitu, podporuje kardiovaskulární činnost, trávení, zvyšuje duševní potenciál a mnoho dalšího.

Fasciální jóga

spojuje vinyasa jógu s principy fasciálního tréninku, založeného na práci Dr. Roberta Schleipa (Skupina fasciálního výzkumu, Univerzita v Ulmu, Německo), mezinárodního vědeckého výzkumu a pohybových expertů. Zahrnuje prvky Yin jógy a dalších Yin technik, aby zvýšila propriocepci a smyslové povědomí v kombinaci s dynamičtějšími Yang prvky a integruje základní principy fasciálního tréninku v jógové praxi.

Zapojování Spiraldynamik® konceptu do lekcí
Spiraldynamik® je koncept, který se zabývá držením a koordinací pohybového aparátu – jeho trojrozměrnou hybností. Spiraldynamik® využívá poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce, k správnému vedení pohybu – trojrozměrnému, dynamickému a systematickému.

Nejjednodušší odpověď zní: Spiraldynamik® je návod k použití pro vlastní tělo – inovativní pro terapii, trénink a denní činnosti.

Základem je 3D anatomie, které jsou nadřazené přírodní principy (polarita, spirála). Pohledem – jedním z diagnostických kriterií – můžeme zhodnotit silné či slabé stránky držení a pohybové koordinace.Spiraldynamik® hovoří jasným textem o inovačních možnostech tělesných a pohybových změn ve vlastní režii.